სპეციალისტები
სახელი გვარი სპეციალობა თანამდებობა სპეციალობით მუშაობის სტაჟი, წელი ტექნიკური ზედამხედველის, ინსპექტორის გამოცდილება, წელი
გიორგი ამაღლობელი ინჟინერ ჰიდროტექნიკოსი გენერალური დირექტორი 38 14
გია ჩიხლაძე ინჟინერ მშენებლ-ტქენოლოგი, საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი ტექნიკური მენეჯერი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მენეჯერი 40 14
გიორგი დოლმაზაშვილი ინჟინერ მშენებელ-ტექნოლოგი. საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი ტექნიკური მენეჯერი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მენეჯერი 40 14
იოსებ ცერცვაძე ინჟინერ მეტალურგი ხარისხის კონტროლის ინპექტორი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ინსპექტორი 39 14
მერაბ სურამელი ინჟინერ მშენებელი , სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. რკინიგზის ინფრასტრუქტურა. ტექ. ზედამხედველი. 49 39
მირიან ბარბაქაძე მიმოსვლის გზათა ინჟინერ მშენებელი, ხიდები და გვირაბები ხიდები და გვირაბები, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, რკინიგზის ინფრასტრუქტურა. ტექ. ზედამხედველი. 49 39
ვასილ ჯანგულაშვილი ინჟინერ მშენებელი , სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ტექ. ზედამხედველი. 40 7
გოჩა სააკაშვილი ინჟინერ მშენებლი, ხიდები და გვირაბები. ხიდები და გვირაბები, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. ტექ. ზედამხედველი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ინსპექტორი. 35 11
ელიზბარ თვალიაშვილი ინჟინერ მშენებელი , სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. ტექ. ზედამხედველი. 7 7
ნიკოლოზ ცომაია ინჟინერ მშენებელი , სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. ტექ. ზედამხედველი. 40 4
თორნიკე ლაბაძე ინჟინერ მშენებელი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. ტექ. ზედამხედველი. 4 4
ავთანდილ ჩხატარაშვილი ინჟინერ ჰიდროტექნიკოსი ნაპირდაცვა, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. ტექ. ზედამხედველი. 38 5
გია მენთეშაშვილი ინჟინერ ეკონომისტი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. ტექ. ზედამხედველი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ინსპექტორი. 37 6
ირაკლი თაყაძე ფიზიკოსი. ტექნიკური დიაგნოსტიკის სპეციალისტის III დონე. მეცნიერებათა დოქტორი. ლითონ-კონსტრუქციების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. ტექ. ზედამხედველი. 47 8
ზურა ჯიხვაშვილი ინჟინერ მშენებელი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. კონსტრუქტორი, ტექ. ზედამხედველი. 20 4
ბესარიონ შუბითიძე ინჟინერ მშენებელი. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა. კონსტრუქტორი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ინსპექტორი. 12 4
იური კილასონია რკინიგზის ტრანსპორტის ელექტრიფიკაცია. მიმოსვლის გზათა ინჟინერ ელექტრომექანიკოსი. რკინიგზის ტრანსპორტის ელექტრროფიკაცია, ელექტრიკოსი. რკინიგზის ენერგეტიკული ობიექტები. ტექ. ზედამხედველი. 50 12
გიორგი გორგიშელი მიმოსვლის გზათა ინჟინერ მშენებელი. რკინიგზის მშენებლობა ,ლიანდაგი და სალიანდაგო მეურნეობა. რკინიგზის ინფრასტრუქტურა. მიწის ვაკისი სალიანდაგო განვითარება. ტექ. ზედამხედველი. 32 12
ვაჟა ხეჩეკაშვილი მიმოსვლის გზათა ინჟინერ ელექტრიკოსი. ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობა რკინიგზის ტრანსპორტზე. რკინიგზის ინფრასტრუქტურა. ავტომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობა. ტექ. ზედამხედველი. 40 12
დიმიტრი გოგიჩაიშვილი ინჟინერ - ელექტრიკოსი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ელექტრიკოსი. ტექ. ზედამხედველი. 32 4
მალხაზ ფასეიშვილი ინჟინერ - ელექტრიკოსი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ელექტრიკოსი. ტექ. ზედამხედველი. 37 4
გიორგი წიწრიაშვილი ინჟინერ მშენებელი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა გათბობა, ვენტილაცია, კონდი ცირება, ტექ. ზედამხედველი. 36 4
ერასტი მღებრიშვილი ინჟინერ მშენებელ-ტექნოლოგი. ხარჯთაღმრიცვხელი. A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ინსპექტორი. 48 8
ლევან კაკაურიძე ეკონომისტი შრომის დაცვის და უსაფრთხოების სპეციალისტი. ტექ. ზედამხედველი. 16 4
თენგიზ მღვდელაძე სამთო-ინჟინერი. სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების დაზვერვის ტექნოლოგია და ტექნიკა გეოდეზისტი 39 9
თამარ თვალავაძე ინჟინერ მშენებელ-ტექნოლოგი ეკონომისტი 27
ლელა დარსალია ფინანსისტ-ეკონომისტი ბუღალტერი 36