ახალქალაქის სადგური და ვაგზალი

ახლქალაქის სადგურისა და ვაგზლის შენობის მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა. განაშენიანების ფართი 70 ჰექტარი. 150 სხვადასხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობა, მათ შორის ვაგზლის შენობა. 100 კმ სალიანდაგო განვითარება (მათ შორის ევროპული) შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. პროექტის საერთო ღირებულება 250 მილიონი აშშ დოლარი.

© Copyright 2018 All Rights Reserved