ჩვენი გუნდის შესახებ

“ოიკო ჯგუფი“ წარმოადგენს უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტებით დაკომპლექტებულ კომპანიას.

კომპანიის სპეციალისტებს გააჩნიათ მრავალწლიანი გამოცდილება სამშენებლო, ინსპექტირების და საზედამხედველო საქმიანობის კუთხით.კომპანია წარმოადგენილია 3 საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორით. კომპანია მჭიდროდ თანამშრომლობს ანალოგიური პროფილის უცხოურ კომპანიებთან. აუცილებლობის შემთხევაში სარგებლობს საეთაშორისოდ აღარებული ექსპერტების მომსახურებით.

© Copyright 2018 All Rights Reserved