ბათუმის ესტაკადა

ქალაქ ბათუმში (ბაქოს ქუჩა), ნავსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო კვანძის (ესტაკადა) სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა. მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 14 მილიონი ლარი.

© Copyright 2018 All Rights Reserved