ხიდები გზაგამტარები და გალერეები

მარაბდა კარწახის სარკინიგზო მაგისტრალზე მშენებარე ხიდების და გზაგამტარების მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა. 3 ხიდი . 5 გზაგამტარი.

© Copyright 2018 All Rights Reserved