ელქტროცენტრალიზაციის შენობა

ბათუმის რკინიგზის სადგურის ელექტროცენტრალიზაციის შენობის ექსპერტიზა (ინსპექტირება).

© Copyright 2018 All Rights Reserved