ენერგო ობიექტები

მარაბდა-ახალქალაქის სარკინიგზო ხაზის ელექტრო მეურნეობის სრული რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა. 130 კმ. საკონტაქტო ქსელის მშენებლობა. 5 ქვესადგურის რეაბილიტაცია. სადგური ახალქალაქის, ქვესადგურის მშენებლობა.

© Copyright 2018 All Rights Reserved