ფოთის "გ" პარკი

საქართველოს რკინიგზის ფოთის "გ" პარკის განვითარება ( ტექნიკური ზედამზედველობა). მშენებლობის ღირებულება 16 მილიონი ლარი

© Copyright 2018 All Rights Reserved