გრაკალის ხიდი

2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს კომფლიქტის დროს აფეთქებული გრაკალის ხიდის აღდმდგენითი სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

© Copyright 2018 All Rights Reserved