კარწახის სადგური

სასზღვრო სადგური, კარწახის მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა. პროექტის ღირებულება 50 მილიონი აშშ დოლარი.

© Copyright 2018 All Rights Reserved