მდინარის კალაპოტების გამაგრება

ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდინარე ჩხერიმალაზე (ტექნიკური ზედამხედველობა).

© Copyright 2018 All Rights Reserved