ქუთაისის აეროპორტი

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის, ახალი ტერმინალის მშენებლობის ეტაპების ინსპექტირება ობიექტის საერთო ღირებულება 26.4 მილიონი ლარი

© Copyright 2018 All Rights Reserved