სალიანდაგო განვითარება

მარაბდა კარწახის სარკინიგზო ხაზის რებილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა. რკინიგზის მაგისტრალის მთლიანი სიგრძე 197.5კმ. მათ შორის: მარაბდა ახალქალაქის სარკინიგზო მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია 172კმ. ახალქალაქი კარწახის ახალი ევროპული ტიპის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა 20კმ. ახალქალაქის სადგური 100 კმ.

© Copyright 2018 All Rights Reserved