კომპანია აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში:

  • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება
  • ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2 -ის მიხედვით)
  • ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება.

ჩვენ დამკვეთებს შორის არიან:

  • სს "საქართველოს რკინიგზა"
  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
  • აეროპორტების გაერთიანება
  • მთის კურორტების განვითარების კოპანია
  • იუსტიციის სამინისტრო.

კომპანიის ინსპექტორების (ექსპერტების) მრავალწლიანი გამოცდილება კვალიფიცირებული საექსპერტო დასკვნის გარანტიაა..

© Copyright 2018 All Rights Reserved