ვაგზლის შენობები

მარაბდა კარწახის სარკინიგზო ხაზზე არსებული ვაგზლის შენობების, სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების, ტექნიკური ზედამხედველობა.

© Copyright 2018 All Rights Reserved