სარკინიგზო ხიდი მტკვარზე

სარკინიგზო ხიდის მშენებლობა მდინარე მტკვარზე (ტექნიკური ზედამხედველობა). მშენებლობის ღირებულება 16 მილიონი ლარი.

© Copyright 2018 All Rights Reserved