სარკინიგზო ხიდი რიონზე

სარკინიგზო ხიდის, მისასვლელი რკინიგზის და სამგზავრო ბაქნის მშენებლობა,მდინარე რიონზე(ტექნიკური ზედამხედველობა). მშენებლობის ღირებულება 20 მილიონი ლარი.

© Copyright 2018 All Rights Reserved