გზაგამტარი

საქართველოს რკინიგზის, ბათუმის ხაზის, მე-19 კმ-ზე მდებარე გზაგამტარის და მასთან მისასვლელი მიწის ვაკისის და რკინიგზის ექსპერტიზა (ინსპექტირება).

© Copyright 2018 All Rights Reserved